Boşanma Süreci Danışmanlığı – Kaynak Psikoterapi

Boşanma Süreci Danışmanlığı ve Psikoterapisi sizi, sevdiklerinizi ve çocuklarınızı telafisi mümkün olmayan zararlardan koruyabilir.

BOŞANMA GERÇEĞİ

Ülkemizde evlilik kurumu toplumsal değerler ve kültür açısından önemli bir kurum olmakla birlikte, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de boşanma oranları yıldan yıla giderek artmaktadır. Aile üyeleri ve yakınları açısından boşanma sonrası dönem zorlayıcı problemler, uyum sağlanması gereken yeni koşullar ve sorumluluklar ile, özellikle çocuklar açısından telafisi mümkün olmayan kayıplar anlamına gelmektedir.

Boşanma oranlarının bu kadar yüksek olmasında, toplumsal değişimlerden kaynaklanan, evliliğin sürdürülebilmesine ilişkin değer yargıları, anlayış ve algılamalardaki farklılaşmaların yanında, insanlarımızın, aile ve evlilik kurumuna yönelik profesyonel sosyal destek hizmetlerinden yeteri kadar yararlanmaması yatmaktadır. Boşanmaların aile üyelerinin yaşamında ve toplumsal yaşamda ortaya çıkartacağı maddi, sosyal ve psikolojik zararlar ve maliyetler dikkate alındığında evlilik kurumuna yapılacak yatırımların ve ortaya konacak doğru, etkili çabaların sağlıklı aile ve sağlıklı toplum oluşturmadaki rolü, önemi ve gereği ortadadır.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği araştırmalar ve TÜİK’in 2013 verilerine göre; ülkemizde boşanmaların % 40,3'ü evliliğin ilk beş yılı içinde, % 28'i ilk 3 yıl için gerçekleşmektedir. 2004 Yılında boşanmaların aynı yıl içinde yapılan evliliklere oranı % 14,8 iken, 10 yıl sonra bu oran % 20,8'e yükseldi. Son 10 yılda evlenmeler %2,5 azalırken, boşanmalar yaklaşık % 38 arttı.

BOŞANMA SÜRECİ DANIŞMANLIĞI VE TERAPİSİ

Bu istatistikler, özellikle kritik dönemler olarak tanımladığımız ilk 5 yıl içinde oluşabilecek sorunlara karşı evli çiftler ve aile üyelerine psiko-sosyal danışmanlık ve destek hizmetleri aktarılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Evli çiftlerin, sorunlar çözülemez noktaya ulaşıp, eşler boşanma aşamasına gelmeden önce sorunları fark edip evlilik/çift danışmanlığına yönlenmelerinin ya da yönlendirilmelerinin gereği açıktır. İlişkinin iyileştirilip, evliliğin sürdürülmesini sağlayabilecek kaynaklara sahipken profesyonel desteklerden yararlanmama nedeniyle boşanmayla sonuçlanan evlilikler boşanmaların yüksek bir oranını oluşturmaktadır.

Boşanma süreci danışmanlığının temel amacı boşanma aşamasına gelmiş çiftlere ve aile üyelerine bu süreci en az zararlarla atlatmaları, süreci olgunlaştırıp tamamlamaları ve boşanma sonrası yaşamlarına hazırlanmalarını sağlamayı amaçlar. Boşanmanın yeter ve gerek koşullarının oluşmadığı görülüyorsa çiftlerin evlilik terapisine ve danışmanlığına yönlendirilmesi gerekir. Bu sürece kadar yaşananlar aile bireylerinin psikolojik iyilik hallerini de olumsuz olarak etkilediği için, iyileştirici çalışmalara alınmaları ay da ilgili uzmanlara yönlendirilmeleri de hayati önem arz eder.

Boşanma Süreci Danışmanlığı

DEPRESYON TEDAVİSİ


Depresyon Sıklıkla Kısa sürede, Kalıcı Olarak Tedavi Edilebilir Psikolojik Bir Sorundur.
Boşanma Süreci Danışmanlığı

PANİK BOZUKLUĞU


Panik Bozukluğu Kısa sürede, Kalıcı Olarak Tedavi Edilebilir Psikolojik Bir Sorundur.
Boşanma Süreci Danışmanlığı

SOSYAL FOBİ SORUNU


Sosyal Fobi Bozukluğu Doğru ve Yeterli Çabalarla Kalıcı Olarak Tedavi Edilebilir Psikolojik Bir Sorundur.
Boşanma Süreci Danışmanlığı

ÖZGÜL FOBİLER


Özgül Fobi Bozukluğu ve Korkular Kısa Sürede Kalıcı Olarak Tedavi Edilebilir Psikolojik Bir Sorundur.
Boşanma Süreci Danışmanlığı

VAJİNİSMUS


Vajinismus Kısa Sürede Kalıcı Olarak Tedavi Edilebilir Psikolojik Bir Sorundur.
Boşanma Süreci Danışmanlığı

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU


Cinsel İşlev Bozuklukları Doğru Yaklaşım ve Tekniklerle Tedavi Edilebilir Psikolojik Bir Sorundur.

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?

Hesap oluştur?

Top
Görüşme başlat.
Aida: Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba! Ben Aida.
Size nasıl yardımcı olabilirim?